HUK 442 - Uluslararası Koruma

Başvuru Kaynakları

GÖÇ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-terimleri-sozlugu_363_382_727_icerik.

MÜLTECİ STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ÖLÇÜTLER VE USULLER HAKKINDA ELKİTABI, BMMYK, http://www.unhcr.org.cy/fileadmin/user_upload/Turkish_-_handbook_on_procedures_and_criteria_for_determining_refugee_status.pdf.

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, RG 05.09.1961-10898.

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_13.pdf.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, RG 11.04.2013-28615.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Uluslararası İşgücü Kanunu

Geçici Koruma Yönetmeliği

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik

ÖZKAN, I.: Göç, İltica ve Sığınma Hukuku, Ankara 2013.

ÇİÇEKLİ, B.: Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Ankara 2016.

EKŞİ, N.: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul 2016.