İSG 510 - Ergonomi

Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı ve ilişkili olduğu disiplinler, Ergonomi biliminin tarihçesi, İnsan vücudunun yapısal özellikleri, hareket sistemi, kemikler, eklemler ve kaslar, İnsan ölçüleri ve antropometrik yaklaşım, Endüstriyel ergonomi kavramı, İnsan ölçüleri, fonksiyon ve performans ilkeleri doğrultusunda bireye uygun çalışma ortamı tasarlanması için öncelikli gereksinmelerinin anlaşılması, İnsan ergonomisi ile çevre ergonomisi uyum araştırması, İş ortamı koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesidir.

Teacher: Figen EREN